Skip to main content
click here to close menu

Software Asset Management

Hver dag bruker tusenvis av organisasjoner på verdensbasis Snow til å kutte kostnader, minimere risiko og optimalisere eiendelenes tilgjengelighet

SNOW LICENSE MANAGER 8

LISENSOPTIMERING

World leading SAM solution with cloud and on-premise delivery options

BUILD A SUPERIOR CMDB

World leading SAM solution with cloud and on-premise delivery options

ONLINE WEBINAR

SAP INDIREKTE BRUK ER EN REELL RISIKO

HVA DOMMEN AV STORBRITANNIAS HØJESTE DOMSTOL BETYR FOR SAP KUNDER OVER HELE VERDEN

Blog

aug 10, 2017

SAP® BusinessObjects Licensing: How History Explains its Complexity

Make no mistake, although BusinessObjects has been part of the SAP portfolio for ten years, the way that it is licensed remains very different from the traditional licensing you find with ABAP-based SAP solutions. To better understand why, we should look back at the history of data analytics, business intelligence and BusinessObjects (commonly abbreviated as BOBJ). 

Case studies

Lær mer om hvordan organisasjoner i alle størrelser over hele verden bruker Snow Software til å oppfylle sine mål for SAM og lisenshåndtering: