Skip to main content
click here to close menu

Software Asset Management

Hver dag bruker tusenvis av organisasjoner på verdensbasis Snow til å kutte kostnader, minimere risiko og optimalisere eiendelenes tilgjengelighet

SNOW LICENSE MANAGER 8

LISENSOPTIMERING

World leading SAM solution with cloud and on-premise delivery options

BUILD A SUPERIOR CMDB

World leading SAM solution with cloud and on-premise delivery options

ONLINE WEBINAR

SAP INDIREKTE BRUK ER EN REELL RISIKO

HVA DOMMEN AV STORBRITANNIAS HØJESTE DOMSTOL BETYR FOR SAP KUNDER OVER HELE VERDEN

Blog

apr 26, 2017

Three Overlooked Microsoft Audit Tips

There are few single words that can change your mood, your day, and potentially your life in an instant. One of those words is “Audit”. No one likes audit. It’s a simple five-letter word, a basic concept, and yet once it’s out there – there is nothing simple about the aftermath.

apr 24, 2017

IBM calls time on ILMT 7.5 – What it means for you

With IBM removing support for ILMT 7.5 at the end of April 2017, what does it mean for the many organizations around the world that rely on this proprietary tool to help reduce their overall IBM licensing bills?

Case studies

Lær mer om hvordan organisasjoner i alle størrelser over hele verden bruker Snow Software til å oppfylle sine mål for SAM og lisenshåndtering: